Hakkımızda


Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak toplumda cinsel şiddetle ilgili oluşmuş yanlış algı ve inanışların değişmesine ve medya dilinin dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla toplumsal dönüşümde iletişim ve dayanışmanın yadsınamaz etkisini de göz önünde bulundurarak, medya çalışanlarının cinsel şiddet haberlerinde hak temelli habercilik anlayışı ile, cinsel şiddete maruz bırakılan bireylerin kurbanlaştıran, onları güçsüz gösteren görseller yerine doğru mesaj veren, güçlendirici görseller kullanmalarını teşvik etmek amacındayız.

Görsel arşiv fikri ilk olarak medya çalışanları ile yaptığımız atölye çalışmalarında medya profesyonellerinin kullanabilecekleri hak temelli görsellerin yokluğu, imaj bankalarından, gazetelerin görsel havuzlarından alınan temsili görsellerin cinsel şiddet mitlerini yeniden ürettiği ve ne yazıkki önceki haberlerin eleştirel bakış açısı olmadan aynı şekilde tekrarlanmasıyla aynı yanlışların yapıldığı eleştirisi üzerine doğdu.

Bu eksikliği gidermek için dernek kurulmadan önce ve kurulduktan sonra fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar, görsel iletişim çalışanlar, aktivistler, karikatüristlerle iki atölye gerçekleştirdik. Özellikle ikinci yaptığımız atölyede bir eylem planı hazırladık. Bu plan doğrultusunda bir çağrı yaparak çevremizdeki kadın ve LGBTİ+ fotoğrafçılardan eylemlerden çekilmiş görseller istedik. Fotoğrafçıların gönderdikleri görsellerden yalnızca amaca uygun bir kaç adedinin kullanabildik, sonrasında yine eylem planımızda olan 8 Mart ve 25 Kasım’larda kendi mesaj ve sloganlarımızı üretme fikrini hayata geçirdik. Eylemlerde döviz ve lolipop fotoğrafları ve cinsel şiddet haberlerinde temsili kullanılmak üzere konsept fotoğraflar çektik. Bu havuz bir kolektif çalışmanın ürünüdür.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği